Termeni și condiții

Ultima modificare: 28 martie 2022

Websiteul angelustv.ro, denumit în continuare „angelustv.ro” sau „website”, este deținut și administrat de societatea Angelus Works S.R.L., cu sediul social în Municipiul București, Str. Naum Râmniceanu, nr. 29, etaj 2, ap. 2, Sector 1, nr. înreg. reg. com. J40/9181/2021, cod fiscal 44334908, IBAN RO95BRDE410SV72089284100, Banca BRD Societe Generale.

Navigarea pe websiteul angelustv.ro, urmată de comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice client.

Websiteul își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă.

În caz de divergență sau neînțelegeri între website și client, se vor aplica termenii și condițiile valabile la momentul comenzii.

Definiții

Utilizator: orice persoană care vizitează websiteul angelustv.ro;

Client: persoană fizică sau juridică, ce efectuează o comandă;

Produse și servicii: orice produs sau serviciu menționat în comandă, care urmează a fi furnizate clientului de către vânzător;

Comandă: un document electronic, ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și client, prin care clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite produse și servicii și face plata acestora;

Vânzător: societatea Angelus Works S.R.L., cu sediul social în Municipiul București, Str. Naum Râmniceanu, nr. 29, etaj 2, ap. 2, Sector 1, sub nr. J40/9181/2021, CUI 44334908, nr. înreg. reg. com. J40/2586/2017, IBAN RO25 BTRL RONC RT03 7746 5201, Banca Transilvania;
Contract: o comandă confirmată de către vânzător, prin care vânzătorul este de acord să vândă și să livreze produsele și serviciile, iar clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor produse și servicii;

Curier: orice persoană de drept public sau privat, care prestează servicii de curierat rapid.

Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul websiteului angelustv.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea vânzătorului și a furnizorilor săi și este apărat de legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul vânzătorului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Websiteul și logo-ul angelustv.ro sunt mărci înregistrate ale angelustv.ro.

Websiteul poate oferi utilizatorului / clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al websiteului. Acest acord se aplică strict pentru conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana /persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale websiteului angelustv.ro.

Utilizarea pe angelustv.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Websiteul nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutul websiteului.

Exonerarea de răspundere

angelustv.ro nu garantează că websiteul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la angelustv.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește websiteul pe riscul propriu, angelustv.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea / vizitarea websiteului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe website. Websiteul nu este răspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe website.

Websiteul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe websiteul angelustv.ro.
Informațiile incluse pe angelustv.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința vânzătorului la adresa info@angelustv.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în secțiunea de recenzii sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale și nu implică responsabilitatea solidară a websiteului.

Websiteul își rezervă dreptul de a anula comenzile pentru produse și servicii care sunt afișate pe website ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate / derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate / derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).
angelustv.ro, în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabil pentru voucherele falsificate sau deteriorate și își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.

Orice link-uri către alte websiteuri sunt oferite numai în scopul unei accesabilități sporite a informațiilor, iar angelustv.ro nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor websiteuri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste websiteuri.

Limita accesului la site

Utilizatorii websiteului pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legatură cu angelustv.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. Websiteul nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale / documente care implică texte, replici, recenzii etc., formulate de utilizatori, se consideră că respectivul utilizator garantează originalitatea lor și acordă websiteului și afiliaților / asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe website, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, adresa: domiciliu și/sau reședința, telefon, adresa, e-mail-ul.

Atunci când un utilizator își creează un cont pe angelustv.ro va primi comunicări comerciale din partea websiteului doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. Websiteul va putea selecta utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.

Conform legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicatiilor electronice, angelustv.ro are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea clientilor privind situația contului lor de pe angelustv.ro, informarea clientilor privind evoluția și starea comenzilor.

Completarea de către utilizatori a formularelor pe website echivalează cu acceptarea necondiționată că aceste date să fie incluse în baza de date a angelustv.ro și cu utilizarea și prelucrarea de către angelustv.ro pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției, în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul Angelus Works SRL. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.

În cazul în care, în termen de 24h de la comandă, clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe website datele personale livrate deja către angelustv.ro și există comenzi în derulare, comenzile își păstrează datele de la momentul plasării comenzii, iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.

Websiteul nu solicită utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon / e-mail, etc.) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, utilizatorul nu poate ține răspunzător pe angelustv.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

Înregistrarea ca utilizator

Pentru crearea unui cont pe websiteul angelustv.ro, utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. Websiteul poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată ca a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

Prețul

Prețul final plătit de client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. Prețurile de livrare sunt detaliate pe website. Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul websiteului angelustv.ro sunt exprimate în Lei. Donațiile sunt exprimate în € (Euro).

Vouchere / cupoane / coduri promoționale

Prevederi generale

Voucher: card de susținător (fizic), cod promoțional, cod de discount, cupon promoțional.

Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher și are diverse cerințe pentru a fi valid și aplicabil. Vă rugăm să verificați cu atenție toate detaliile și informațiile de pe voucher astfel încât discountul să vă poată fi acordat.

Valoarea fiecărui voucher este specificată pe acesta. Orice articol, indiferent de promoție va avea o valoare minimă, websiteul nu poate comercializa produse cu valoare zero.

Clientul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcție de promoție. Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite pe websiteul angelustv.ro. Voucherele interzise de lege vor fi considerate nule. Voucherele nu sunt destinate revânzării și nu pot fi convertite în bani. Voucherele nu pot fi înlocuite în cazul în care sunt pierdute, furate sau distruse.

Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe websiteul angelustv.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea legată de vouchere iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

Condiții de aplicare

Fiecare voucher va fi limitat astfel încât nu se admit mai multe vouchere de pe o adresă de IP / de pe aceeași adresă.
Orice promoție la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoană fizică sau persoană juridică (identificat ca și client / utilizator / user).

Fiecare voucher este limitat la o singură utilizare și are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menționa în termeni și condiții aferente, în mailul de oferire a voucherului și în contul de utilizator secțiunea „vouchere”, sau cum se menționează în fiecare promoție / ofertă în parte. Websiteul își rezervă dreptul de a modifica sau anula aceste vouchere în orice moment, cu anunțarea prealabilă a clienților.

Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoții / oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectivă.
În cazul în care produsele pentru care a fost acordat voucherul și pentru care clientul s-a calificat la acordarea promoției nu au fost achiziționate, voucherul nu poate fi aplicabil. De exemplu, voucherele acordate pentru anumite produse care ulterior sunt anulate / returnate de către client nu pot fi considerate valide, acestea având efecte numai ca reducere aplicată acelor produse efectiv plătite.

Voucherul se aplică numai produselor / categoriilor menționate în mod expres ca fiind eligibile în promoție. Produsele care sunt excluse din promoție sunt comunicate în termeni și condiții sau în anumite regulamente sau oferte speciale în secțiunea „excepții”. Aceste excepții includ produse care prin lege nu se pot vinde cu reducere.
Ofertele promoționale nu se pot cumula în aceeași comandă. Doar un singur voucher de reducere se poate folosi per comandă.

În cazul comenzilor care conțin mai multe produse, valoarea voucherului de reducere este alocată fiecărui produs independentă de valoarea ponderată a acelui produs din valoarea totală a comenzii, excluzând taxele de transport.