Date companie

Angelus Works SRL persoană juridică română, constituită conform legii ca societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9181/2021, CUI 44334908. Capital social subscris și integral vărsat: 1.000 Lei.

Sediul social: București, Str. Naum Râmniceanu, nr. 29, etaj 2, ap. 2, Sector 1.

Titular al licenței audiovizuale pentru serviciile de programe cu denumirea „Angelus TV” coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poștă electronică și a site-ului de internet unde poate fi contactat rapid, direct și eficient:

Structura acționariatului până la nivel de persoană fizică și juridică, asociat sau acționar care deține o cotă mai mare de 20% din capitalul social:

Ungureanu Francisc

Administrator și reprezentant legal

34% din capitalul social

Răcășan Anemarie Adriana

33% din capitalul social

Denis Florent Media Group SRL

33% din capitalul social

Organismul de reglementare competent:

Consiliul National al Audiovizualului (C.N.A.)

Adresa: Bd. Libertății nr. 14, sector 5, cod 050706, București
Tel.: +40 21 305 53 50;
Fax: +40 21 305 53 54/56;
Website: www.cna.ro