gdpr

ANGELUS TV - Politică GDPR


În vederea organizării accesului la serviciul video on demand ANGELUS TV, (accesarea arhivei emisiunilor), vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, strict pentru identificarea contului. Datele colectate prin intermediul platformei online www.angelustv.ro sunt: nume, prenume și adresă email.

Temeiul legal pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal este necesitatea îndeplinirii serviciului video on demand ANGELUS TV.

Aceste date vor fi păstrate 3 ani după încetarea accesului la arhivă ANGELUS TV conform legislației din România. După 3 ani ANGELUS TV va distruge aceste date cu caracter personal.

Cu consimțământul dumneavoastră vom prelucra datele cu caracter personal furnizate pentru a vă trimite un newsletter regulat și notificări cu detalii despre programele ANGELUS TV. Datele vor fi păstrate pe durata de viață a newsletter-ului sau până când veți decide să vă retrageți consimțământul. După aceea aceste date vor fi distruse.

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactați la info@angelustv.ro. Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail gdpr@angelustv.ro. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema indicată. De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal la www.dataprotection.ro, unde puteți depune o plângere.

gdpr