Date companie

 • Angelus Works SRL persoană juridică română, constituită conform legii ca societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9181/2021, CUI 44334908
 • sediul social: București, Str. Naum Râmniceanu, nr. 29, etaj 2, ap. 2, Sector 1
 • capital social subscris și integral vărsat: 1.000 RON
 • structura acționariatului până la nivel de persoană fizică și juridică, asociat sau acționar care deține o cotă mai mare de 20% din capitalul social:
  • Ungureanu Francisc: 34% din capitalul social
  • Răcășan Anemarie Adriana: 33% din capitalul social
  • DENIS FLORENT MEDIA GROUP S.R.L.: 33% din capitalul social
 • Reprezentant legal: Ungureanu Francisc — Administrator
  Titular al licenței audiovizuale pentru serviciile de programe cu denumirea „ANGELUS TV”
  coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de posta electronica si a site-ului de internet unde poate fi contactat rapid, direct si eficient:
 • Email: info@angelustv.ro;
 • Tel.: +40 21 20 15 400;
 • Website: www.angelustv.ro
 • Organismul de reglementare competent:
  Consiliul National al Audiovizualului (C.N.A.)
  Adresa: Bd. Libertății nr. 14, sector 5, cod 050706, București
  Tel.: +40 21 305 53 50;
  Fax: +40 (0) 21 305 53 54/56;
  Site web: www.cna.ro